Afbeelding
.

Vv Heerde 1 naar zaterdagcompetitie

· leestijd 1 minuut Algemeen

HEERDE- Onlangs is het onderzoek van overgang van vv Heerde 1 naar de zaterdagcompetitie afgerond en schriftelijk voorgelegd aan de leden. 

Onderzoek wijst uit dat er geen sprake is van onoverkomelijke problemen en de voordelen groter lijken te zijn dan de nadelen. Het eerste elftal en de technische staf hebben nogmaals aangegeven graag de overstap naar de zaterdagcompetitie te willen maken. Dit verzoek is nu door het bestuur ingewilligd. Daarbij is het contract met hoofdtrainer Daniël Holtman verlengd voor het seizoen 2021-2022. 

Al langere tijd speelt bij veel spelende leden van vv Heerde de wens om niet meer op zondag maar op zaterdag te spelen. Uit een in 2019 gehouden enquête bleek dat dit met name geldt voor de leden spelend in de presterende elftallen en bij de jeugd. Na overleg met spelers en technische staf is besloten onderzoek te doen naar mogelijke problemen en voor- en nadelen hiervan. Met name is onderzoek gedaan naar de veld- en kleedkamerbezetting, parkeergelegenheid en openingsuren kantine en barbezetting. 

Voordelen

Voordelen van een overgang naar de zaterdag is dat Heerde dan uitkomt in de klasse oost en er meer derby’s te verwachten zijn. Omdat het houden van een jaarvergadering vanwege de Coronamaatregelen niet mogelijk is, is het onderzoek schriftelijk voorgelegd aan alle leden met verzoek om indien gewenst een reactie te geven. De verkregen reacties varieerden van bezorgdheid tot begrip en hebben niet geleid tot een ander inzicht. Het bestuur heeft daarom besloten de wens van de spelers in te willigen. 

Dit betekent dat vv Heerde 1 het aankomend seizoen zal uitkomen in de vierde klasse Oost zaterdag. Vv Heerde 1 komt momenteel uit in de tweede klasse Noord Zondagcompetitie. Na 3 wedstrijden bezet Heerde de 6e plaats. Hoewel er dit seizoen vanwege Corona dus maar weinig wedstrijden hebben kunnen plaats vinden is er tevredenheid over de resultaten. Spelers en staf zijn dan ook ingenomen met de hoofdtrainer Daniël Holtman. Daniël heeft ook aangegeven nog graag een seizoen bij vv Heerde te willen blijven. “Spelers en trainer hebben toegezegd bij elkaar te blijven en de uitdaging uit de komen in de vierde klasse oost Zaterdagcompetitie graag te willen aangaan”, laat de club weten.