Afbeelding
.

Initiatiefvoorstel voor beperkte zondagsopenstelling

· leestijd 2 minuten Algemeen

HEERDE- De fracties van D66-GroenLinks, VVD en PvdA hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend betreffende de zondagse winkelopening in Heerde. Het voorstel beoogt een beperkte zondagsopenstelling voor vier supermarkten in het dorp Heerde tussen 12.00 en 18.00 uur toe te staan. Momenteel staat het beleid in de gemeente Heerde geen zondagsopenstelling toe, zoals vastgelegd in de ‘Verordening winkeltijden gemeente Heerde 1996’. Het aanvullende voorstel van de drie fracties voegt een vrijstelling toe aan deze verordening om de beperkte zondagsopenstelling voor supermarkten mogelijk te maken. Het doel van dit initiatief is het bieden van meer flexibiliteit en keuzevrijheid aan zowel consumenten als ondernemers. “Het initiatiefvoorstel zal, indien het door de gemeenteraad wordt aangenomen, met ingang van 1 augustus 2024 van kracht worden. Na een jaar zal een brede evaluatie plaatsvinden om de effecten van de zondagsopenstelling te beoordelen, waarbij eventueel ook wijzigingen van de verordening kunnen worden overwogen”, aldus de fracties van D66-GroenLinks, VVD en PvdA.

De initiatief nemende fracties brengen in het voorstel de volgende argumenten naar voren. “In 2023 hebben de fracties van de VVD, D66/GL en PvdA een enquête gehouden onder winkeliers over de zondagsopenstelling. In 2022 heeft de PvdA een steekproef georganiseerd onder inwoners. De resultaten tonen aan dat een meerderheid van zowel inwoners als winkeliers voorstander is van keuzevrijheid met betrekking tot de zondagsopenstelling. Als zij de keuzevrijheid hebben, kiezen 5 van de 6 supermarkten in de gemeente Heerde ervoor om hun deuren daadwerkelijk te openen.

Economische Stimulans: De zondagsopenstelling betekent een stimulans voor onze economie en werkgelegenheid. De zondag is voor een aanzienlijke groep consumenten een belangrijke winkeldag. Door winkels te openen, kunnen ondernemers hun inzet verhogen en bijdragen aan de economische groei van Heerde. De concurrentiepositie wordt door de zondagsopenstelling ook verbeterd. In veel omliggende gemeenten is een zondagsopenstelling immers al mogelijk. Als Heerde achterblijft, worden de boodschappen door consumenten op de zondag gedaan in naburige gemeenten. Dat is nadelig voor de lokale economie. Toeristische Aantrekkingskracht: Een beperkte zondagsopenstelling zal de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente versterken. Vrijheid en Flexibiliteit: Een zondagsopenstelling vergroot de vrijheid en flexibiliteit voor inwoners, zij kunnen boodschappen doen op de dag die hen het beste uitkomt. En ook voor werknemers wordt de flexibiliteit vergroot. Voor veel mensen geldt dat flexibele werktijden waardevol zijn (zeker ook voor jongeren). De zondagsopenstelling vergroot ook voor hen de keuzemogelijkheden. Dynamiek in het centrum: De geplande herinrichting/ontwikkeling van het centrum van Heerde zal de dynamiek van de gemeente aanzienlijk versterken. De invoering van een beperkte zondagsopenstelling voor supermarkten sluit hier goed bij aan, omdat de herinrichting naar verwachting extra horecagelegenheid zal bieden. Invoering van de beperkte koopzondag in combinatie met uitbreiding van horecagelegenheid zal de aantrekkelijkheid van het centrum van het dorp Heerde vergroten voor zowel inwoners als andere bezoekers”, zo stellen ze.

De drie fracties hebben twee kanttekeningen in het voorstel opgenomen. Ten eerste is op basis van de enquêteresultaten ervoor gekozen om de zondagsopenstelling beperkt mogelijk te maken; enkel voor supermarkten in het dorp Heerde tussen 12.00 en 18.00 uur en met uitzondering van de feestdagen, in het bijzonder eerste Paasdag en eerste Pinksterdag. Voor de winkeliers en supermarkten in de andere dorpen geldt de zondagsopenstelling niet. Dat is een bewuste keuze geweest. De fracties hebben daarbij rekening willen houden met traditionele behoeften en voorkeuren. “Met deze in tijd en omvang gelimiteerde zondagsopenstelling wordt bijvoorbeeld de kerkgang op zondagochtend niet verstoord. Daarnaast is er in het voorstel aandacht gegeven voor de impact van de zondagsopenstelling voor sommige kleine winkeliers. Sommige kleine winkeliers hebben moeite om te concurreren met supermarkten, dus ook moeite met uitgebreide openingstijden van supermarkten. Zij worden echter nu al geconfronteerd met de reeds bestaande trend van consumenten uit Heerde die op zondag naar supermarkten in (vooral) Epe uitwijken. Niettemin kunnen kleine winkeliers ook profiteren van de zondagsopening van supermarkten. Sommige consumenten verkiezen persoonlijke service en het lokale karakter van kleine winkels, wat kan resulteren in versterking van klantenloyaliteit. Kortom, de impact van de zondagsopening van supermarkten op sommige kleine winkeliers is complex en kan zowel positief als negatief uitvallen, maar zal in beide gevallen beperkt zijn.”