Afbeelding
.

Sluiting woning aan Maatkampstraat in Epe wegens aantreffen drugs

Algemeen

EPE- In een woning aan de Maatkampstraat in Epe is drugs aangetroffen. Dit betrof een handelshoeveelheid drugs, zowel harddrugs als softdrugs. De politie heeft de drugs in beslaggenomen. Naast de strafrechtelijke afhandeling van deze zaak door politie en het Openbaar Ministerie heeft burgemeester Tom Horn van gemeente Epe besloten de woning voor drie maanden te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Tijdens de sluiting is het verboden om deze woning te betreden. Burgemeester Tom Horn: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een veilige omgeving wonen. We treden op als dit in het geding komt. Daarom roepen we onze inwoners op een melding te maken als zij een vermoeden hebben van teelt/productie van drugs of de handel daarin”. Vermoedens van drugshandel? Meld het! De handel in drugs kan overlast en onveiligheid veroorzaken voor de directe omgeving in de vorm van brandgevaar, wateroverlast, vervuiling, geluidshinder, vandalisme en georganiseerde criminaliteit. Ook kan het onveiligheidsgevoel van omwonenden toenemen door de handel en productie van drugs. Heeft u vermoedens dat dit wel gebeurt in uw buurt? Bel dan de politie op 0900-8844 of meld het via Misdaad Anoniem 0800-7000.