Afbeelding
Foto: Buro SRO

B&W blij met plannen in Heerde en Wapenveld

· leestijd 1 minuut Algemeen

HEERDE- Het college van B&W van Heerde heeft ingestemd met een aantal mooie plannen die werden voorgelegd. Het meest opvallende is wel het plan van de Johanneskerk in het centrum van Heerde. Maar ook is het college tevreden met de plannen voor de bouw van enkele huizen in Veessen en een stukje natuurontwikkeling in Wapenveld. 

De Johanneskerk wil een kerkelijk centrum bouwen. Deze moet komen op de locatie van de huidige pastorie. Het grenst direct aan de Johanneskerk en heeft er een vaste verbinding naar toe. Doordat het kerkelijk centrum uitkomt op het dorpsplein, draagt het bij aan de levendigheid van het centrum. Mede vanwege deze meerwaarde heeft het college van B&W planologische medewerking toegezegd aan de bouw van dit kerkelijk centrum. B&W hebben daarnaast een positieve grondhouding ingenomen voor de plannen om aan de Smeestraat 2 in Veessen (rondom de kruising met de Veesser Enkweg) enkele woningen te bouwen. Dit betekent, dat de ontwikkelaar de plannen verder kan ontwikkelen. Op basis van die plannen moet besloten worden of daadwerkelijk tot realisatie kan worden overgegaan. Op deze locatie staan nu nog een aantal bedrijfsgebouwen. Als de plannen doorgaan, zullen die verdwijnen en worden er in totaal 4 woningen gebouwd. Daarvan zijn 2 geschikt voor starters en een 3e, vrijstaande, woning wordt levensloopbestendig. Omdat het plan de gemeentelijke woonagenda ondersteunt staat het college positief tegenover deze plannen. Tenslotte stemt het college van B&W in met de plannen voor een stukje natuurontwikkeling ten noorden van het gemaal aan de Werverdijk in Wapenveld. Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen beheert daar ongeveer 49 hectare natuurgebied in de omgeving van Klooster Hulsbergen. Ruim 6 hectare daarvan heeft officieel nog een agrarische bestemming. Omdat de beheerder dit ook wil gaan beheren als natuurgebied moet de bestemming daarop worden aangepast. Natuurontwikkeling past goed binnen de doelstellingen van het college en de uitgangspunten van het internationale Cittaslow-keurmerk dat de gemeente heeft. (Impressie: Buro SRO)