Afbeelding
.

Open Huis locatie Dennenheuvel

· leestijd 1 minuut Algemeen

EPE- Afgelopen maandag 26 februari vond er Open Huis plaats op locatie Dennenheuvel te Epe. Omwonenden hadden de gelegenheid om vragen te stellen, in gesprek te gaan met de gemeente Epe en deel te nemen aan een rondleiding. 

“Er ontstonden goede gesprekken en we ontvingen waardevolle tips en suggesties. Wij kijken met een positief gevoel terug op de avond en danken alle aanwezigen voor hun komst”, laat gemeente Epe weten. Ongeveer 75 geïnteresseerden kwamen langs om een kijkje te nemen op de locatie. Er waren verschillende informatietafels waar aanwezigen vragen konden stellen en informatie verkregen over de locatie. Zoals over de ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan, maar ook over de dagelijkse gang van zaken tijdens de opvang en de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk. Er was gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Er waren veel aanwezigen die graag iets wilde doen voor de nieuwe bewoners. “Tien bezoekers meldden zich aan als vrijwilliger. Een waardevolle bijdrage, waarmee we deze mensen een extra warm welkom kunnen geven.” Om het wonen op de locatie mogelijk te maken komt er een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Daarnaast wordt er een vergunning voor maximaal drie jaar aangevraagd voor het realiseren van extra kamers in het hotel en toetst de veiligheidsregio op de brandveiligheid van de nieuwe situatie. De ingangsdatum voor het opvangen van de Oekraïners is uitgesteld van 1 maart naar 15 maart. De reden hiervoor is dat de vergunning nog niet verleend is. “Zoals u weet is de crisis in de vluchtelingenopvang hoog. Ook gemeente Epe moet haar steentje bijdragen en doet daarvoor wat binnen de mogelijkheden ligt. De gemeente heeft een bijzondere positie. Enerzijds hebben we een maatschappelijke taak om vluchtelingen op te vangen, anderzijds hebben we een toetsende taak op zowel de opvanglocatie als het proces. We doorlopen de processtappen in hoog tempo om zo snel mogelijk de opvang in gang te zetten. Dit doet de gemeente uiteraard binnen de wettelijke kaders. Vanaf de start van de opvang organiseren we een maandelijks evaluatiemoment met omwonenden.”