Afbeelding
.

Onderzoek transformatie aanbouw gemeentehuis naar woongebouw

Algemeen

EPE- De gemeente Epe onderzoekt de mogelijkheden om de aanbouw van het gemeentehuis te transformeren naar een woongebouw met sociale huurwoningen. De wens vanuit de gemeente is om de woningen voor de helft beschikbaar te stellen aan regulier woningzoekenden en de andere helft aan te bieden voor de opvang van statushouders. 

De plannen zijn nog niet concreet, maar de omwonenden zijn alvast per brief uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst in maart. De vraag naar woningen in de gemeente Epe blijft hoog. De gemeente wil woningzoekenden en statushouders - dit zijn vluchtelingen die in Nederland een nieuw bestaan mogen opbouwen - een woning bieden. “Daarom zijn we als gemeente actief op zoek naar locaties waar we woningen kunnen realiseren. Naast grotere nieuwbouwprojecten komen op verschillende plekken tijdelijke woningen te staan en op een enkele locatie zijn bestaande gebouwen getransformeerd tot woningen. De aanbouw van het gemeentehuis zien wij ook als een geschikte locatie voor transformatie naar woningen. Het gaat om het witte pand aan de achterzijde van het gemeentehuis, tegen het Loeffpark aan.” Op dit moment wordt dit pand deels gebruikt door Tribuut (belastingcentrum voor verschillende gemeenten) en deels door de gemeente zelf.