Afbeelding
.

Voorzitterswissel bij Gemengd Koor Arioso

Algemeen

HEERDE- Na 13 jaar voorzitter te zijn geweest bij het Gemengd Koor Arioso te Heerde, gaf Jannette Meima deze week de bestuurshamer over aan de nieuwe voorzitter Bert Mechielsen. 

“Met veel liefde en energie heeft Jannette deze afgelopen jaren haar bestuurstaak bij Arioso uitgevoerd. Zeker ook in de Corona tijd toen we ons allen zorgen maakten om elkaar en in het bijzonder over onze dirigente Jenny van Ark. Maar we zijn een hecht koor en dat heeft zich wel bewezen, omdat we na de Coronatijd weer met zoveel medezangers konden doorgaan.” Van het bestuur ontving Jannette een mand met bloemen en een cadeaubon. “Wij wensen onze nieuwe voorzitter mooie en productieve jaren toe in bestuur. Samen gaan we werken naar een mooi 30-jarig jubileumconcert, dat we in het voorjaar van 2024 ten uitvoer gaan brengen. Daarvoor gaan we in het komend najaar weer starten met een projectkoor. Daarover later meer in deze krant. Wilt u meer weten over ons koor Arioso ga dan naar onze website www.ariosoheerde.nl.”