Afbeelding
.

Bijzondere grenssteen

Algemeen

HEERDE- Het Heerder Museum Villa Jacoba heeft de grenssteen van de voormalige karspel Oene die voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan het Oener Cultuur Historisch Museum. De betekenis van het in oorsprong woord kerspel (ook: karspel, kerspil, carspel of carspil) is tweeledig. Enerzijds kan het de benaming zijn voor het gebied dat onder het gezag van een bepaalde parochiekerk of wijkkapel viel. Anderzijds betrof het een gebied dat op basis van het kerkelijke begrip onder de jurisdictie viel van een burgerlijke overheid. Ooit heeft deze grenssteen gestaan aan de Werverdijk. De Werverdijk was opgedeeld in stukken en elk van de dorpen moest zelf voor onderhoud aan de dijk zorgen het deel van de Werverdijk waar deze steen stond moest onderhouden worden door Heerde.  Bij hoogwater was ter hoogte van het gemaal veel gevaar voor een dijkdoorbraak. De gemeente Epe was destijds rijker dan de gemeente Heerde en daarom werd het onderhoud van dit deel van de dijk in Heerde aan Oene toegewezen. Twee bestuursleden van het Oener museum hebben de steen opgehaald en zal een mooie plek in het Cultuur Historisch Museum Oene krijgen.