De sfeerposters voor de openbare ruimte in het plangebied (variant A en variant B) worden geplaatst op www.samenwerkenaanheerde.nl.
De sfeerposters voor de openbare ruimte in het plangebied (variant A en variant B) worden geplaatst op www.samenwerkenaanheerde.nl. Foto: beelden uit de gemaakte sfeerposters. Boven: uit Variant A. Onder: uit Variant B

Ontwerpbestemmingsplan Centrumontwikkeling

· leestijd 1 minuut Algemeen

HEERDE- Het college van gemeente Heerde heeft besloten planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van 69 woningen en commerciële functies op de locatie voormalige gemeentewerf, de locatie ABN, de locatie Van den Belt en de locatie Van Setten Van Loenen. 

Het college stemt tevens in met het ontwerpbestemmingsplan dat voor een periode van zes weken ter inzage komt te liggen. Het programma van het totale plan is als volgt. Van Setten/Van Loenen locatie: 8 appartementen, 450 m2 horeca of retail op begane grond. ABN locatie: 17 appartementen, circa 200 m2 retail op de begane grond. Van den Belt locatie: 6 appartementen. Gemeentewerf locatie: 6 appartementen klein (60 m2), 16 appartementen groot (70 m2), 10 senioren woningen twee-onder-één kap (één laag met kap), 6 twee-onder-één kapwoningen (twee lagen met kap). 

Sfeerposters

De locatie van het plangebied, maakt dat de impact op verschillende belanghebbenden groot is. Denk hierbij onder andere aan ondernemers, omwonenden en de Stichting Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide. “Redenen temeer om aandacht te besteden aan participatie. Hier is op verschillende momenten en op verschillende manieren ook uitvoering aan gegeven.” Specifiek voor de openbare ruimte in het plangebied is een werkgroep samengesteld. In deze werkgroep zitten ondernemers, omwonenden en leden van Stichting Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide. In een drietal interactieve sessies is gewerkt aan het maken van sfeerposters voor de openbare ruimte in het plangebied. De sfeerposters voor de openbare ruimte in het plangebied (variant A en variant B) worden geplaatst op www.samenwerkenaanheerde.nl. Inwoners van de gemeente wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken voor variant A, variant B of een combinatie van variant A en B. “Uiteindelijk wordt de gekozen variant gebruikt als inspiratiekader voor de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied”, staat in de ambtelijke stukken.

Afbeelding
Afbeelding