Afbeelding
J. Pattikawa

Aangenomen motie bijzondere grafrechten

Algemeen

VAASSEN- Op zaterdag 25 september heeft de Wijkraad Berkenoord 2 een bijeenkomst gehouden in het wijkgebouw Balai Pusat in Vaassen. De Molukse (oud)bewoners van Berkenoord 2 (voorheen woonoord Vaassen), nazaten van de Molukse KNIL-veteranen en hun echtgenotes waren in grote getale aanwezig. 

De grote zaal van wijkgebouw Balai Pusat zat helemaal vol. Er werd aandachtig geluisterd naar een heldere uitleg van de Wijkraad Berkenoord 2 over wat de aangenomen motie Bijzondere grafrechten van Molukse KNIL-veteranen inhoudt en wat de volgende stap is. Door de aanwezigen werden kritische vragen gesteld, suggesties mee gegeven en meningen geuit. Dit alles neemt de Wijkraad mee in het vervolg. Ze heeft ook duidelijk aangegeven dat ze dit voor en met de Molukse gemeenschap in Vaassen doet. Meerdere malen is gevraagd naar de samenwerking met andere organisaties, hierop heeft de Wijkraad aangegeven dat ze daar uiteraard voor open staat. Het gaat immers niet om de Wijkraad, maar om de graven en de eervolle nagedachtenis aan hun vaders, moeders, opa’s en oma’s. Op 16 september is door de raad van gemeente Epe unaniem de motie aangenomen voor de Bijzondere grafrechten van Molukse KNIL-veteranen. Dat betekent dat voor de graven van de KNIL-veteranen en hun echtgenotes in de gemeente Epe geen grafrechten meer betaald hoeven te worden. In samenwerking met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Vaassen, waaronder de Wijkraad Berkenoord 2, gaat de gemeente Epe nu een concreet plan maken voor de grafrechten. Het streven van de Wijkraad Berkenoord 2 is dat zij ter nagedachtenis aan de Molukse KNIlL-veteranen en hun echtgenotes de grafrechten op een waardige en respectvolle manier kunnen regelen. Foto: J. Pattikawa.