De heer Rob Mackaaij
De heer Rob Mackaaij .

Lintjesregen 2021 Hattem

· leestijd 2 minuten Algemeen

HATTEM- Tijdens de lintjesregen afgelopen maandag, is een aantal Hattemers extra in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een Koninklijke onderscheiding. Rob Mackaaij en Sieneke Bouwknegt-Hoekman ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Marleen Sanderse. Fred Otsen reisde nietsvermoedend naar Utrecht om daar door de Minister van Defensie in het zonnetje te worden gezet. Daarnaast vergezelde Burgemeester Marleen Sanderse de burgemeester van Heerde, Jan Willem Wiggers, die Henderikus Cazemier uit Wapenveld in het zonnetje zette, wiens activiteiten grotendeels gericht zijn op Hattem.

Rob Mackaaij

Burgemeester Marleen Sanderse ging als eerste naar de heer Rob Mackaaij om hem te verrassen met zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Mackaaij is jarenlang werkzaam geweest bij de Spoorwegpolitie (later opgegaan in het Korps Landelijke Politiediensten). Hij deed meer dan van zijn functie(s) verwacht mocht worden en heeft tijdens zijn loopbaan deelgenomen aan drie internationale missies naar Cy-prus, Soedan en Georgië. Voor zijn deelname aan deze missies heeft hij herinneringsmedailles internationale missies ontvangen. Na zijn pensionering werd de heer Mackaaij vrijwilliger (en lid van het algemeen bestuur) van het Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee en Politie. Het Thuisfrontcomité zet zich in voor het thuisfront van uitgezonden collega’s Koninklijke Marechaussee en Politie. Daarnaast is hij, sinds 1997, op verschillende niveaus actief als vrijwilliger bij het Fanfare Korps “Ons Genoegen” in Hattem. Naast lid te zijn geweest van het bestuur, regelt hij nu van alles betreffende de donateurs, is hij voorzitter van de kantinecommissie, was hij voorzitter van de concertcommissie, begeleidt hij diverse jeugdactiviteiten, doet hij bardiensten en is hij daarnaast niet te beroerd om wekelijks de vloer van het repetitiegebouw te dweilen.

Sieneke Bouwknegt-Hoekman

Vervolgens belde de burgmeester aan bij mevrouw Sieneke Bouwknegt-Hoekman om haar te feliciteren met haar benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Bouwknegt heeft vele jaren met veel liefde mantelzorg verleend aan haar meervoudig gehandicapte dochter Ilse en, na diens verhuizing naar de IJsselbolder in Zwolle, veel vrijwilligerswerk verzet bij en voor de IJsselbolder en de Centrale Verwantenraad van Frion. Daarnaast heeft mevrouw zich jarenlang ingezet bij de Telefonische Hulpdienst Zwolle om vervolgens, als onbetaald medewerkster, de overstap te maken naar Slachtofferhulp Nederland. Hier werkt zij al meer dan 15 jaar wekelijks (meer dan) acht uur per week als medewerkster Actieve Benadering. Mevrouw heeft zich met de organisatie mee ontwikkeld, haar deskundigheid vergroot en nieuwe vaardigheden aangeleerd. In het Zwolse team van Slachtofferhulp Nederland is zij een verbindende kracht.

Fred Otsen

De heer F. Otsen reed maandagochtend voor een vergadering naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Hier werd hij niet opgewacht door zijn gespreksgenoten, maar door de Minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, de Staatssecretaris, de Secretaris – Generaal en de Commandant der Strijdkrachten en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. De heer Otsen is beroepsmilitair en werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Voor hem geldt de uitdrukking “We are what we repeatedly do. Excellence is therefore not an act, but a habit” als geen ander. Bij hem stroomt het militair optreden door het bloed. Zijn militaire carrière is een continue aaneenschakeling van excellent werken. Hij heeft meermaals, en voor maanden achter elkaar, een functie moeten waarnemen naast zijn eigen functie. Dit leidde niet tot minder aandacht voor zijn normale verantwoordelijkheden. Gedurende zijn loopbaan is hij tweemaal uitgezonden naar het voormalig Joegoslavië en eenmaal naar Afghanistan. Daarnaast is hij, sinds 1999, lid van de Regimentsraad Johan Willem Friso en was in 2011 één van de oprichters van de Johan Willem Friso Vereniging en sindsdien voorzitter van de vereniging. Beide activiteiten verricht hij vrijwillig en na werktijd. Daarnaast was hij jarenlang plaatselijk actief als voorzitter van de Toerclub Hattem en is hij nauw betrokken bij het Hattemer Comité 4 en 5 mei en de veteranenactiviteiten in Hattem.

Henderikus Cazemier

Tenslotte vergezelde burgemeester Marleen Sanderse de Heerder burgemeester Jan Willem Wiggers tegen 12.50 uur bij zijn bezoek aan de heer H. Cazemier (woonachtig in Wapenveld). Burgemeester Wiggers overhandigt de heer Cazemier dan de versierselen behorende bij zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Lees meer over zijn verdiensten in het artikel over de Lintjesregen in Heerde.

De heer Rob Mackaaij
Mevrouw Sieneke Bouwknegt-Hoekman
Mevrouw Sieneke Bouwknegt-Hoekman
De heer Henderikus Cazemier
De heer Henderikus Cazemier
!