Afbeelding
.

Herstel beken in Vaassen

Algemeen

VAASSEN- Ten noorden van Vaassen herstelt Waterschap Vallei en Veluwe drie beken: de Nijmolense Beek, de Cannenburgher Beek en De Hegge. Het werk is in volle gang, dat laat de foto van het traject Achterdorperweg- Viskweekweg zien. De houten palenrijen met schotten, die uitspoelen van de kade moeten voorkomen, zijn vervangen. Bij hogere waterstanden had de beek in de breedte onvoldoende ruimte. Daardoor liepen waterstanden naar lager gelegen delen flink op. Door de aankoop van grond kan een bredere beekbodem gerealiseerd worden. Twee duikers worden vervangen door een grotere, vierkante duiker. Het profiel van de beek wordt hersteld door nieuwe beschoeiing aan te brengen, bomen te kappen en grote elzenstobben te verwijderen. Het teveel aan water wordt hierdoor beter en vertraagd afgevoerd. De elzenstobben worden op een andere plek in het werkgebied weer gebruikt.