Afbeelding
Ben Jonker en Helga Tak

De Veluwse Midwienterhoornbloazers vieren 20-jarig bestaan

· leestijd 2 minuten Algemeen

EPE- Op drie april 2001 werd de vereniging “De Veluwse Midwienterhoornbloazers” officieel opgericht. In 2021 was het niet mogelijk het 20-jarig bestaan te vieren, maar van uitstel is geen afstel gekomen. Op vrijdagmiddag 1 juli vindt een gezellige middag plaats bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatse ter gelegenheid van dit jubileum. 

De aanzet tot de oprichting werd al een paar jaar eerder gegeven. Ben Jonker uit Epe nam hiertoe het initiatief. “Gerrit Hazewinkel uit Eibergen gaf in die tijd lezingen over het midwinterhoornblazen, onder andere bij de Plattelandsvrouwen. Mijn vrouw was daarbij aanwezig en het midwinterhoornblazen leek haar wel iets voor mij”, vertelt Ben. Rond de jaarwisseling 1998/1999 polste hij een aantal mensen met het idee om af en toe eens te blazen bij de Renderklippen. Gestart werd samen met Gait Nijkamp, Evert Huisjes en Jan Schoolen. Wat volgens Ben een gouden greep is geweest, is de keus om tijdens optredens gekleed te gaan in zondagse Veluwse dracht waarbij de dracht rond het jaar 1850 als uitgangspunt is genomen. Het kwam de populariteit van de groep ten goede. “We hadden gehoopt op een groep van een man of zes. Na een jaar zaten we echter al op acht, een jaar later zestien leden en daarna een ledenstop.” Waar het succes verder aan te danken is? “Ik denk de interesse van mensen voor ‘iets eigens’, er zit een mooie traditie achter. Daarbij hoef je er geen muzikale achtergrond voor te hebben.” 

Saamhorigheid

Veel nadruk wordt gelegd op het sociale aspect: de saamhorigheid binnen de groep is groot, oefenavonden worden altijd trouw bezocht. “Nieuwe leden worden makkelijk opgenomen”, zegt Ben. Iemand die dat kan beamen is Helga Tak; zij is sinds drie jaar lid. “Mijn man liep in de jaren zeventig stage in Hengelo en kreeg een midwinterhoorn cadeau. We kregen er vrijwel geen geluid uit en uiteindelijk kwam het op zolder te liggen. Drie jaar geleden verhuisden we vanuit het westen, waar het blazen geen traditie is, naar deze omgeving”, begint Helga te vertellen. Ze ging eens kijken bij het blazen en nadat ze een keer de eigen hoorn meenam en de prachtige klanken er uit hoorde, was ze verkocht. “Als je in de ochtend in de vrieskou staat en dan die galm, dat mystieke. Klanken die zo ver klinken. Je ziet voor je hoe het vroeger moet zijn gegaan, het is zo bijzonder”, verwoordt Helga de charmes van het blazen. “Dat is het precies: een kwestie van gevoel. Moeilijk om uit te leggen”, voegt Ben toe. Niet alleen het aantal blazers groeide, ook het aantal aanvragen voor optredens. De groep reisde af naar onder andere Duitsland en België. “Ook zijn we een keer primetime op televisie geweest, wat veel bekendheid heeft gecreëerd”, vertelt Ben. “Je zag daardoor de animo voor het blazen toenemen, ook elders in het land.” Dat blazen op de midwinterhoorn draait traditioneel om het vieren van de zonnewende: het wegblazen van het donker en het verwelkomen van het licht. Deze functie als midwinterhoorn is ontstaan in 1655 in het Duitse Bawinkel. De Veluwse Midwienterhoornbloazers houden zich daarbij aan de traditie om alléén te blazen in de periode van Eerste Advent tot en met Drie Koningen, 6 januari. En wie het wel eens heeft bijgewoond, weet wellicht dat vaak eenzelfde melodie wordt geblazen. “In de oorlog werd niet geblazen. Dat kon worden gezien als een vorm van communiceren tussen mensen en dat was te risicovol. Na de oorlog zijn bij Ootmarsum mensen gepolst die wisten hoe voor de oorlog werd geblazen. Daaruit is de Olde Roep samengesteld wat uiteindelijk als kernmelodie is aangehouden”, legt Ben uit. Tijdens corona vielen alle optredens weg. “Wel vonden we mogelijkheden om, buiten, samen te komen en te oefenen”, vertellen Ben en Helga. Voor dit najaar gaan ze vooralsnog uit van een ‘gewoon’ seizoen met hopelijk veel optredens. Daarnaast zijn er plannen om te starten met een cursus midwinterhoorn maken, om zo hopelijk ook jongeren aan te spreken. Hierover zal te zijner tijd zeker meer informatie volgen. Eerst dus nu het feest op 1 juli: met oudhollandse spelletjes, een rondleiding en barbecue belooft dat een gezellige middag te worden voor de jubilerende blazers. De groep bestaat momenteel uit 29 blazers, zowel mannen als vrouwen. Door het vinden van een grotere oefenruimte is de ledenstop inmiddels opgeheven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via midwinterhoornvmb@gmail.com. Wilt u meer weten over de groep? Kijk dan op: www.midwinterhoornblazer.nl.