Afbeelding
.

Cijfers najaarsnota Heerde positief

Algemeen

HEERDE- Volgens de tussentijdse najaarsnota lijkt de gemeente Heerde 2021 financieel goed door te komen. Mede door een hogere uitkering van het Rijk (meicirculaire) dan voorzien, geeft de nota een positief saldo van ruim 300.000 euro aan het einde van het jaar. 

De voorjaars- en najaarsnota zijn voor de gemeente Heerde twee jaarlijkse ijkpunten om te zien of de financiële ontwikkelingen lopen zoals was begroot en waarop zo nodig kan worden bijgestuurd. Waar de voorjaarsnota nog een positief saldo van 122.000 euro had, is dat bij de najaarsnota gestegen naar 305.000 euro. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een hogere uitkering van het Rijk, wat een plus opleverde van ruim 600.000 euro. Aan de andere kant zijn er ook fors hogere uitgaven voor woonvoorzieningen en moest het budget voor leerlingenvervoer flink naar boven worden bijgesteld door grotere aantallen leerlingen die hier gebruik van maken. Alles bij elkaar resulteren de plussen en minnen in een saldo dat 183.000 euro hoger uitpakt dan de prognose in de voorjaarsnota.

Vinger aan de pols

Wolbert Meijer, wethouder financiën, is redelijk tevreden over het financiële verloop van 2021. Hij maakt een voorbehoud over wat dit betekent voor de jaarrekening die in het voorjaar van 2022 wordt opgemaakt: “Corona heeft een grote impact gehad, niet alleen op de samenleving, maar ook op onze gemeentelijke processen. We kunnen ook moeilijk voorspellen wat het loslaten van maatregelen voor impact heeft. Sommige werkzaamheden konden deels of helemaal geen doorgang hebben, net als in 2020. Dit kan een effect hebben op het jaarresultaat dat nu nog niet is te voorzien”.

!