Afbeelding
.

Vrieze’s Erfgoed wil moestuin als groene ontmoetingsplek

· leestijd 1 minuut Algemeen

WAPENVELD– Vriezes Erfgoed heeft de ruimte en voor een deel ook de financiële middelen om een no-dig (spreek uit no-dik) moestuin, aangevuld met een voedselbos(rand) aan te leggen. Het geheel moet dan functioneren als ‘groene ontmoetingsplek’ voor Wapenveld. 

Maar voor die ontwikkeling zijn wel ‘groene talenten’ nodig. Bijvoorbeeld mensen die zo’n moestuin kunnen ontwerpen of een teeltplan kunnen maken. Maar vooral mensen die zich ook als mollen thuis voelen in de zwarte aarde en een stimulerende rol willen vervullen in het ontwikkelen van dit plan. De moestuin is onderdeel van wat bijna een metamorfose is van het Wapenveldse bezoekerscentrum. Na de corona crisis moest de streekwinkel gesloten worden vanwege gebrek aan vrijwilligers, kwamen de activiteiten tot stilstand en stopte de meelproductie door het vertrek van enkele molenaars. “Vorig seizoen zijn we begonnen om de koers te verleggen toen Edith Westendorp met haar bedrijf EETIT de openstelling op zaterdag overnam. Dat is wederzijds zo goed bevallen dat het bezoekerscentrum in het nieuwe seizoen vanaf eind april op donderdag, vrijdag en zaterdag open is. Met een drietal molenaars kunnen we dan ook de verkoop van de eigen producten als pannenkoekenmeel en kruidkoekmix hervatten. Een volgend onderdeel van het plan is de aanleg van een grote, vooral op sociale verbinding gerichte moestuin”, vertelt Jan Nitrauw, voorzitter van het comité molen de Vlijt. Omdat de verbouw van rogge is gestopt, is er flink wat ruimte die men kan benutten. Voor een no-dig moestuin is gekozen vanwege zaken als verbetering van de bodem en het bevorderen van de biodiversiteit. Voor afzet van de producten wil men de streekwinkel weer openen en ook EETIT is in afname van de verse producten van eigen erf geïnteresseerd. “Maar wellicht kunnen we ook werken met voedselbonnen voor mensen die wat minder te besteden hebben vooral als het gaat om gezonde voeding”, aldus Nitrauw. Willem Vrieze schonk in 2008 het hele complex aan Wapenveld en daarom heeft het comité molen de Vlijt altijd veel aandacht voor de maatschappelijke functie van het erfgoed. “Van oudsher was molen de Vlijt een ontmoetingsplek, ook al omdat er een bakkerij en een winkeltje was. Boeren brachten het graan om te laten breken of malen, bakkers haalden het meel en burgers haalden er roggebrood, klompen of petroleum. Bij hun bezoek wisselden de klanten de laatste nieuwtjes uit en waren de molenaar en zijn vrouw een belangrijke nieuwsbron voor hun klanten. Die sfeer van ontmoeting willen we nu vooral veel aandacht geven om eenzaamheid tegen te gaan”, aldus het comité molen de Vlijt. Het molencomité wil binnenkort een informatieavond beleggen. Groene talenten die belangstelling of meer informatie willen, kunnen dat melden via info@vriezeserfgoed.nl of via tel. 06-15194780.