Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

Gat dijk gedicht

Algemeen

HATTEM- Woensdag is het Waterschap Vallei en Veluwe gestart met het dichten van het gat in de zomerkade in Hoenwaard Hattem. Ze dichten het gat met 300 bigbags. 

Het is een flinke operatie, die vanaf het water wordt uitgevoerd. Naar verwachting duurt het plaatsen van de Bigbags twee dagen en is op donderdag het gat in de zomerkade gedicht. Zodra de zomerkade dicht is wordt het water uit de uiterwaarde gepompt om de schade voor agrariërs in de uiterwaarden zoveel mogelijk te beperken. Wanneer het waterpeil het toelaat wordt de zomerkade gerepareerd. Het gat ontstond maandagavond 19 juli rond 23.00 uur en leverde geen gevaar op voor omwonenden. Het vee dat graasde in de uiterwaarde werd direct in veiligheid gebracht.

!